Camimizde Yeni Eğitim Dönemi kayıtlar için bilgiler (2024-2025)

informatie over komend inschrijfjaar 2024-2025

Sayın Velilerimiz,

HDV Ahi Evran Camii Yönetim Kurulu ve Eğitim Komisyonu tarafından alınan kararlar neticesinde;

2024-2025 eğitim dönemi Kayıt Yenileme ve Kayıt bilgileri:

1 Mevcut Öğrenci Kayıtları:
Mevcut öğrencilerimiz için kayıt yenileme işlemleri Mayıs/Haziran’da başlayacaktır. Öncelik mevcut öğrencilerimizde olup, onların kayıtlarını güncellemeleri için gereken tüm bilgiler camimiz tarafından sağlanacaktır. Sizlere sınıf hocaları link paylaşacaktır, ve bu linkten öğrencilerin
kayıtlarını tazeleyebilirsiniz. Ödemeyi bu linkten yapıp, kayıt gerçekleşmiş oluyor.
(not: Ödemesi yapılmayan kayıt geçersizdir)
2 Kardeş Kayıtları:
Mevcut Öğrencilerimizin (yeni) kardeşleri için kayıtlar, mevcut öğrenci kayıtlarının beraberince yapabilecektir. Kayıt formunda her talebenin ayrı ayrı bilgileri yazmanız lazım.

Bu mevcut öğrencilerin kayıt işlemleri maksimum 1 ay acık kalacaktır.
Bunun için hızlı olmanızı rica ediyoruz, çünkü öğrenci kapasitemiz bellidir.
Son kayıt tarih 15 Haziran olacaktır. Bu tarihten sonra mevcut öğrenciler için linkler kapanacaktır !

Öğrenci kapasitemiz dolmadıysa #@%$
3 Mevcut Yedek liste:
Camimize gecen sene yazdıran, fakat gün-dilim uyuşmadığından ve yer olmadığından dolayı yazdıramayan veliler/öğrenciler için, 16 Haziran itibaren irtibata geçilecektir.
Bu velilere, bos olan gün ve dilim seçeneğimizi belirtip, kabul edildiği anda kayıt linki gönderilecektir. Bu süre maksimum 2 gün sürecek (48 saat). Bu süre içinde geri dönüş olmazsa ve kayıt gerçekleşmezse, sıradaki veli/öğrenciye geçilecektir.

Ayriyeten bu velilerin/öğrencilerin bilgileri girişteki resepsiyon kapısına asılacaktır.
Yedek listesi kayıt tarihine/saatine göre sıralanmıştır.
Bu velilere 10 Haziran’da mail atılacaktır ve bu uygulamadan haberdar edilecektir. Maillerinizi bu yüzden sık sık kontrol etmenizi rica ediyoruz.
Cumartesi ve Pazar günleri (eğitim verildiği saatlerde) , Camiye gelip bu konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz.
Bu yedek listenin kayıt linki 30 Haziran’a kadar açık kalacaktır.
(not : öğrenci kapasitemiz dolduğu an bu link erken kapanabilir)

Öğrenci kapasitemiz dolmadıysa #@%$
4 (Dışarıdan) Yeni öğrencilere kayıt sistemi açılacaktır:
www.hdvahievran.nl/egitim sitemizden .

Camimizde sınıf / eğitici / masa / sandalye sayısı bellidir.
Kısaca öğrenci kapasitemiz bellidir ve bu yüzden hızlı davranmanızı rica ediyoruz.

HDV AHI EVRAN CAMii

CAMii-VELİ  SÖZLEŞMESİ

A- ÖĞRENCİNİN SORUMLULUKLARI:

Kurslarımızdaki öğrencilerin; dini, millî, ahlaki ve insani değerleri benimseyen; ailesini, vatanını ve milletini seven, insan hak-hukukuna saygılı; sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir.  Bu doğrultuda öğrencilerin sorumlulukları şunlardır;
 1. Cami ve eğitim programlarının kurallarına uymak, Kursa ve derslere düzenli olarak devam etmek, derslere zamanında ve ders materyalleri ile gelmek,
 2. Kursunu ve kurs eşyasını kendi öz malı gibi korumak, zarar verdiklerinde tazmin etmek,
 3. Doğru sözlü, dürüst, erdemli ve çalışkan olmak; din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmamak,
 4. Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamak, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın vs. taşımamak ve bulundurmamak, bilişim ve iletişim araçlarını böyle amaçlar için kullanmamak,
 5. Yöneticilere, öğreticilere, görevlilere, arkadaşlarına karşı saygılı ve nazik davranmak; kaba söz ve davranışlarda bulunmamak; değerbilirlik, hoşgörü, sabır, özgürlük, adalet ve dayanışmadan yana davranış göstermek, küçükleri ve yaşlıları korumak, engelliler ile yardıma muhtaç durumda olanlara yardımcı olmak,
 6. Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeler ile her çeşit kumar oyunlarından ve bu tür oyunların oynandığı ortamlardan uzak durmak,
 7. Cami ve kursta yararlandıkları alanları tertipli, düzenli ve temiz kullanmak,
 8. Cami ve kursta düzenlenen etkinliklere imkânlar ölçüsünde katılmak.

B – VELİNİN SORUMLULUKLARI

 1. Öğrencinin kursa zamanında, kılık–kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gelmesini sağlamak,
 2. Devamsızlık yada geç kalma durumlarını zamanında cami idaresine bildirmek; toplam 13’ten fazla derse girmezse, kayit otomatik siliniyor, tekrar kayit olmasi gerekir (tekrar üyelik parasi alinir)
 3. Disiplin yönetmeliği kurallarını okumak ve gereğince idare ile ortak hareket etmek.
 4. Kurs yönetimi ile iletişim halinde olmak ve veli toplantılarına katılmak,
 5. Kurs tarafından düzenlenen sosyal etkinliklere destek vermek ve katılmak,
 6. İhtiyaç halinde öğrencinin ödevlerine yardımcı olmak ve destek vermek,
 7. Öğrencinin derslerine, okumaya ve araştırmaya daha fazla zaman ayırması için televizyon seyretme ve oyun oynama saatlerini düzenlemek,
 8. Öğrencinin kursta yaptıkları ve öğrendikleri hakkında öğrenci ile günün değerlendirmesini yapmak,
 9. Öğrencinin uyku ve dinlenme saatlerine dikkat etmek,
 10. Kursun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılmak,
 11. Öğrencinin, kurs kurallarına uyması için gerekli önlemleri almak,
 12. Öğrencinin ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında kursa zamanında bilgi vermek.
 13. Dijital talebe takip programında velisi bulunduğu öğrencinin kayıtlarının, bilgilerinin ve eğitim takibinin yapılmasına izin verdiğimi deklare etmek.
 14. Ögrencinin sebep olduğu maddi zararları karşılamak (Camii icinde bir kaza veya hasar durumunda ,eğer WA-verzekering yoksa, o zaman kişinin kendisi (aile) sorumlu tutulur. Ama bir ‘aansprakelijkheidsverzekering’ yani mesuliyet sigortası, gibi sigortası olursa bu sigortalar devreye sokulabilir.)
 15. Eğitim katkı payını zamanında ödemek.
 16. Kayit formunu dogru bilgilere dayanik doldurmak

C – SINIF İÇİ KURALLAR

 1. Derslere zamanında gelmek ve zamanında girmek,
 2. Ders başlamadan, hazırlıklarını tamamlamış olarak hocasını beklemek,
 3. Ders bitiminde hocasının izniyle teneffüse çıkmak, teneffüsde izinsiz camii alanının dışına çıkmamak.
 4. Derse girerken ders kitap ve materyallerini yanında bulundurmak,
 5. Ders işlenirken dersini takip etmek ve derse katılım sağlamak,
 6. Derste söz alarak konuşmak, Sınıfta ders dışında herhangi bir şey ile ilgilenmemek,
 7. Yanında cep telefonu varsa derse başlamadan önce öğretmene vermek yada kapatmak.
 8. Hocasından izin almadan sınıftan dışarı çıkmamak,
 9. Sınıfını temiz ve düzenli tutmak, yiyecek icicek yasak,
 10. Başkasının eşyalarını izinsiz kullanmamak,
 11. Derste düzgün ve derli toplu oturmak ve izinsiz ayakta dolaşmamak,
 12. Sınıfın huzurunu bozacak, dersin işlenmesine mani olacak hal ve hareketlerde bulunmamak,
 13. Diğer öğrencileri rahatsız etmemek ve onlarla uyum içinde olmak,
 14. Ders esnasında yemek yememek ve sakız çiğnememek,
 15. Hocalarına karşı saygılı olmak,
 16. Sınıf öğreticileri bu kuralların dışında kendi sınıfları için öğrencileri ile birlikte kendi aralarında anlaşarak başka kurallar da oluşturabileceklerdir.