Kurs – Veli SÖZLEŞMESİ

A- ÖĞRENCİNİN SORUMLULUKLARI:

Kurslarımızdaki öğrencilerin; dini, millî, ahlaki ve insani değerleri benimseyen; ailesini, vatanını ve milletini seven, insan hak-hukukuna saygılı; sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir.  Bu doğrultuda öğrencilerin sorumlulukları şunlardır;

 1. Cami ve eğitim programlarının kurallarına uymak, Kursa ve derslere düzenli olarak devam etmek, derslere zamanında ve ders materyalleri ile gelmek,
 2. Kursunu ve kurs eşyasını kendi öz malı gibi korumak, zarar verdiklerinde tazmin etmek,
 3. Doğru sözlü, dürüst, erdemli ve çalışkan olmak; din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmamak,
 4. Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamak, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın vs. taşımamak ve bulundurmamak, bilişim ve iletişim araçlarını böyle amaçlar için kullanmamak,
 5. Yöneticilere, öğreticilere, görevlilere, arkadaşlarına karşı saygılı ve nazik davranmak; kaba söz ve davranışlarda bulunmamak; değerbilirlik, hoşgörü, sabır, özgürlük, adalet ve dayanışmadan yana davranış göstermek, küçükleri ve yaşlıları korumak, engelliler ile yardıma muhtaç durumda olanlara yardımcı olmak,
 6. Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeler ile her çeşit kumar oyunlarından ve bu tür oyunların oynandığı ortamlardan uzak durmak,
 7. Cami ve kursta yararlandıkları alanları tertipli, düzenli ve temiz kullanmak,
 8. Cami ve kursta düzenlenen etkinliklere imkânlar ölçüsünde katılmak.

B – VELİNİN SORUMLULUKLARI

 1. Öğrencinin kursa zamanında, kılık–kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gelmesini sağlamak,
 2. Devamsızlık yada geç kalma durumlarını zamanında cami idaresine bildirmek; 3’ten fazla pespese derse girmezse, kayit otomatik siliniyor, tekrar kayit olmasi gerekir (tekrar üyelik parasi alinir)
 3. Disiplin yönetmeliği kurallarını okumak ve gereğince idare ile ortak hareket etmek.
 4. Kurs yönetimi ile iletişim halinde olmak ve veli toplantılarına katılmak,
 5. Kurs tarafından düzenlenen sosyal etkinliklere destek vermek ve katılmak,
 6. İhtiyaç halinde öğrencinin ödevlerine yardımcı olmak ve destek vermek,
 7. Öğrencinin derslerine, okumaya ve araştırmaya daha fazla zaman ayırması için televizyon seyretme ve oyun oynama saatlerini düzenlemek,
 8. Öğrencinin kursta yaptıkları ve öğrendikleri hakkında öğrenci ile günün değerlendirmesini yapmak,
 9. Öğrencinin uyku ve dinlenme saatlerine dikkat etmek,
 10. Kursun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılmak,
 11. Öğrencinin, kurs kurallarına uyması için gerekli önlemleri almak,
 12. Öğrencinin ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında kursa zamanında bilgi vermek.
 13. Dijital talebe takip programında velisi bulunduğu öğrencinin kayıtlarının, bilgilerinin ve eğitim takibinin yapılmasına izin verdiğimi deklare etmek.
 14. Ögrencinin sebep olduğu maddi zararları karşılamak (Camii icinde bir kaza veya hasar durumunda ,eğer WA-verzekering yoksa, o zaman kişinin kendisi (aile) sorumlu tutulur. Ama bir ‘aansprakelijkheidsverzekering’ yani mesuliyet sigortası, gibi sigortası olursa bu sigortalar devreye sokulabilir.)
 15. Eğitim katkı payını zamanında ödemek.
 16. Kayit formunu dogru bilgilere dayanik doldurmak

C – SINIF İÇİ KURALLAR

 1. Derslere zamanında gelmek ve zamanında girmek,
 2. Ders başlamadan, hazırlıklarını tamamlamış olarak hocasını beklemek,
 3. Ders bitiminde hocasının izniyle teneffüse çıkmak, teneffüsde izinsiz camii alanının dışına çıkmamak.
 4. Derse girerken ders kitap ve materyallerini yanında bulundurmak,
 5. Ders işlenirken dersini takip etmek ve derse katılım sağlamak,
 6. Derste söz alarak konuşmak, Sınıfta ders dışında herhangi bir şey ile ilgilenmemek,
 7. Yanında cep telefonu varsa derse başlamadan önce öğretmene vermek yada kapatmak.
 8. Hocasından izin almadan sınıftan dışarı çıkmamak,
 9. Sınıfını temiz ve düzenli tutmak, yiyecek icicek yasak,
 10. Başkasının eşyalarını izinsiz kullanmamak,
 11. Derste düzgün ve derli toplu oturmak ve izinsiz ayakta dolaşmamak,
 12. Sınıfın huzurunu bozacak, dersin işlenmesine mani olacak hal ve hareketlerde bulunmamak,
 13. Diğer öğrencileri rahatsız etmemek ve onlarla uyum içinde olmak,
 14. Ders esnasında yemek yememek ve sakız çiğnememek,
 15. Hocalarına karşı saygılı olmak,
 16. Sınıf öğreticileri bu kuralların dışında kendi sınıfları için öğrencileri ile birlikte kendi aralarında

       anlaşarak başka kurallar da oluşturabileceklerdir.